Privacy - Raptor Boats

Gotowy, sprawdź, idź na karpia

logo
Prywatność

też oglądaj

Możemy Ci pomóc?

Masz pytanie, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi na naszej stronie? Wtedy z przyjemnością pomożemy Ci znaleźć odpowiedź.

Kategorie

O naszej polityce prywatności

Adfuntage BV bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Adfuntage BV. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu to 17.10.2018 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

WooCommerce
Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania WooCommerce, wybraliśmy AndersAntagonist do naszego hostingu. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu realizacji naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. AndersAntagonist ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam (technicznego) wsparcia, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. AndersAntagonist jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nim umowy. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Tworzone są regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

WooCommerce
Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania firmy WooCommerce, nasz sklep internetowy hostujemy na serwerze pod naszym własnym zarządem. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu danych. Te środki bezpieczeństwa polegają w każdym przypadku na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Tworzone są regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

hosting

Antagonista
Kupujemy hosting i usługi e-mail od Antagonist. Antagonist przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Strona ta może jednak zbierać metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. Antagonist podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Antagonista jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w ramach umowy.

E-maile i listy mailingowe

PocztaChimp
Wysyłamy nasze biuletyny e-mailowe za pomocą MailChimp. MailChimp nigdy nie użyje twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail, która jest automatycznie wysyłana za pośrednictwem naszej strony internetowej, zobaczysz link „wypisz się”. Nie będziesz już wtedy otrzymywać naszego biuletynu. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez MailChimp. MailChimp używa plików cookie i innych technologii internetowych, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. MailChimp zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście.

Biuro365
Korzystamy z usług Office365 dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Office365 nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i cały ruch e-mail traktujemy poufnie.

Podmioty przetwarzające płatności

Pay.nl
Używamy dostawcy usług płatniczych Pay.nl do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Pay.nl przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay.nl podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie płatności (kredytu), Pay.nl udostępnia dane osobowe i dane zamówienia dostawcom usług post-płatniczych. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Pay.nl, do których angażuje osoby trzecie. Pay.nl nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Recenzje


Wysyłka i logistyka

DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS
Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. W celu realizacji dostaw korzystamy z usług DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS. DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS zaangażują podwykonawców, DHL / DPD / Oostvogels Transporten BV / PostNL i/lub UPS udostępnią również Twoje dane tym stronom.

Fakturowanie i księgowość


Zewnętrzne kanały sprzedaży


Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie do celów naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje do skontaktowania się z Tobą w późniejszym czasie – innym niż na Twoją prośbę – poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach Adfuntage BV może być przetrzymywany na podstawie prawnego obowiązku udostępnienia danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub kryminalnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane przez cały obowiązujący okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które przygotowaliśmy w odpowiedzi na Twoje zlecenie.

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i jak można z nich skorzystać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych tylko na Twój znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku wniosku o zapomnienie administrujemy zanonimizowanymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do kontroli

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy i które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem przetwarzających, którzy posiadają te dane, na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą, zostały dostosowane. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci potwierdzenie dopasowania danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo do ograniczenia danych, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. W przypadku uznania Twojego żądania wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane nie będą przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub można je powiązać, zlecić ich wykonanie innej stronie. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie możemy już dłużej świadczyć usługi, ponieważ nie można już wtedy zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Adfuntage BV. Jeśli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania.

Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Cookies

Google Analytics

Pliki cookies umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Google, w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie pozwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeżeli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dotyczące Ciebie dane, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Szczegóły kontaktu

Adfuntage BV

Brema 43
4724 HD, Wow
Holandia

T +31850003750
mi info@raptorboats.nl

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności
Ellen van Gils

Wózek sklepowy0
W koszyku nie ma produktów
Kontynuować zakupy